TALKshow

Sinds eind april ontvangen Joery Wilbers en Nicolle van Lith professionals uit de culturele sector, het bedrijfsleven en wethouders en gedeputeerde om te praten over de crisis in de culturele sector als gevolg van Covid-19.


Op 4 juni vindt de Finale TALKshow plaats van Cultuur in Bedrijf Limburg. We praten over het op die dag verschenen advies van de Raad voor Cultuur en concept rapport van de Cultuurtank Limburg van 20 mei jongstleden. Aan tafel zitten Ger Koopmans gedeputeerde Cultuur, Anne Thielen wethouder Cultuur Venray, Serve Hermans Toneelgroep Maastricht, Waut Koeken Opera Zuid, Simone Mager Het Laagland, Rob Polman Theater de Oranjerie, Guido Francken Cinesud en een statenlid met de portefeuille cultuur.


Bekijk hier de promo:Wil je LIVE erbij zijn? Dat kan!

Er zijn 20 plekken te vergeven in Theater de Oranjerie te Roermond, meld je aan via info@cibl.nl Of tune in via ons you tube kanaal op 4 juni om 19.30 uurWil je een TALKshow terugkijken; kijk dan hier.Eerdere berichten

UPDATE: De Minister stelt (15-4) 300 miljoen beschikbaar voor de culturele sector.

Hierbij geven we onze reactie op het besluit van het kabinet:

Het bedrag zoals bekend gemaakt in deze brief is een goede eerste stap voor maatregelen tot de zomer. Echter kan je niet spreken van een finale inzet voor de culturele sector, dit is een goed begin. Het pakket van 300 miljoen lost in de basis zeker iets op maar geeft onvoldoende steun voor de periode na de zomer en daarnaast is het nog onduidelijk hoe het bedrag verdeeld gaat worden over de instellingen. Ook komen de zzp-ers, een zeer grote groep werkenden in de culturele sector er met deze maatregelen bekaaid vanaf. Ze worden zelfs uitgesloten van deze maatregelen.


Daarnaast is de vraag hoe de steun van de lagere overheden, dus de provincie en gemeenten in Limburg, de gestelde voorwaarde van de minister ‘bijdragen aan de maatregelen’ gaan oppakken. Eerder was de gedeputeerde Cultuur stellig in het vraagstuk rondom Toneelgroep Maastricht. De eerdere houding van de provincie ‘het Rijk is aan zet en wij doen niks’ is nu met de maatregelen van de minister en de gevraagde steun aan de lagere overheden niet meer aan de orde. Er is sprake van een noodzakelijke coproductie op alle overheidslagen in Limburg.


Daarbij valt ook op dat er gesproken wordt over een vitale regionale culturele sector. De hamvraag is nu, wie bepaalt welke instellingen in Limburg dit zijn? Naast de maatregelen van de Minister is er het andere grote vraagstuk namelijk de 1,5 meter maatschappij. Als de culturele sector hieraan moet voldoen (Wiebes sprak uit dat alle bedrijven een plan moeten maken voor de 1m5 economie) dan is de culturele sector 100% in gevarenzone beland.


Antwoorden van Gedeputeerde Staten op brief CIBL

De brief met antwoorden van GS is met waardering gelezen door de achterban van CIBL maar de tendens in de brief is toch nog te zeer een afwachtende houding: eerst is het Rijk aan zet, de provincie wacht af en de gemeenten hebben hun eigen kerntaken. Cultuur in Bedrijf Limburg wil de lagere overheden, provincie en gemeenten, motiveren om op korte termijn samen te werken om de vitale cultuursector in Limburg te voorzien van de juiste steun. Zonder die samenwerking zien wij het negatief in. Maatregelen zoals in de brief van de provincie waaronder snelle uitbetaling en prestatieafspraken die niet gehaald hoeven worden zijn goed maar helpen de sector niet in de basale bedrijfsvoering, daar is echt meer voor nodig, samenwerking met Rijk en gemeenten is hierin cruciaal.

Online Talkshows: lever ideeën aan!

Binnenkort starten we met online talkshows vanuit de ECI cultuurfabriek. In de live online talkshow gaan we urgente onderwerpen bespreken en zoeken we samen naar oplossingen. Wethouders, gedeputeerde en onze culturele infrastructuur zijn bij deze alvast van harte uitgenodigd. Ook ontvangen we de landelijke lobbyorganisaties. Limburg moet niet alleen in goede tijden aan de deur rammelen in Den Haag maar ook als het water aan de lippen staat!


Eerder liet CIBL al van zich horen op L1, bekijk het fragment hier.

Impact van de Corona maatregelen voor de professionele culturele sector

De professionele culturele sector in Limburg heeft massaal gereageerd op de enquête die op 13 maart is uitgezet door Cultuur in Bedrijf Limburg. Hierdoor kunnen wij een goed beeld geven aan regionale, lokale en landelijke overheden als ook aan vermogensfondsen en bedrijfsleven.


In samenwerking met het team Cultuuronderzoek van Universiteit Maastricht zijn de bevindingen en uitkomsten van de enquête opgemaakt. Bekijk hier de uitkomsten van deze enquête.

Zorgen over de culturele sector in het nieuws

De regionale media hebben in de afgelopen dagen meermaals aandacht gegeven aan de problematiek van de professionele Limburgse culturele sector. Hier lees je enkele artikelen terug.

Op vrijdag 13 maart werd duidelijk dat in Provinciale Staten D66 aandacht heeft gevraagd voor de positie van de professionele culturele sector van Limburg, lees het artikel.

Zondag 15 maart verscheen bijgaand artikel in de digitale Limburger: Coronavirus: professionele kunstsector Limburg luidt de alarmbel, lees het artikel.

Maandag 16 maart verscheen het bericht: Limburgse culturele sector brengt gevolgen corona in kaart. lees het artikel.

Woensdag 1 maart verscheen bijgaand artikel in de Limburger: Financiële strop voor Limburgse cultuursector reeds 1,7 miljoen euro door coronacrisis. lees het artikel.