10 juni 13.30-15.00 uur

Werksessie arbeidsmarkt Platform ACCT

PPO-budget een toevoeging voor de Limburgse culturele en creatieve sector.

Platform ACCT

In samenwerking met Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) wil Cultuur in Bedrijf Limburg zich inzetten om de Limburgse arbeidsmarkt te verbeteren. Platform ACCT is opgericht om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren voert hier projecten voor uit, die verdeeld zijn in verschillende thema’s. Denk hierbij aan het vergroten van het verdienvermogen voor werkenden in de sector, de duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling mogelijk maken en het realiseren van behoorlijke afspraken en arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden. Daarnaast stimuleert Platform ACCT een structurele sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden.

De werksessie, geleid door Martin Verboom, geeft naast de introductie van Platform ACCT een praktische uitleg voor het aanvragen van PPO-budget, het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling. Dit programma geeft een impuls aan de carrières van individuele werkenden in de culturele en creatieve sector. Alle werkenden (waaronder ook zzp’ers) kunnen het beschikbare budget gebruiken voor hun verdere kwalitatieve verdieping en ontwikkeling. Maar ze kunnen het ook gebruiken voor versterking van ondernemerschap, verbreding van hun creatieve carrière of voor andere vormen van bij- of omscholing. Naast dat de zzp’er zelf PPO kan aanvragen kunnen culturele instellingen hen hier ook op wijzen. Zo werken we in Limburg samen aan de professionele doorontwikkeling van de werkende in de sector.

Wanneer, waar en voor wie?

Voor wie: Voor zzp’ers en culturele instellingen die werken met zzp’ers

Wanneer: 10 juni van 13.30-15.00 uur

Waar: Live in de ECI cultuurfabriek (plaatsen beperkt) of online via een Livestream.

Klik hier om je aan te melden arbeidsmarkt Platform ACCT