CIFL 7 Detailpagina linear

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Speciaal voor Limburgse makers, die actief zijn in de creatieve en culturele sector is vanaf 1 maart 2021 het Cultuur Innovatie Fonds Limburg beschikbaar.

Beste cultuurmaker van Limburg

Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg, bedoeld voor jou, de professionele maker die werkzaam is in de culturele en creatieve sector in Limburg, gaat vanaf donderdag 24 juni tijdelijk dicht.

We hebben deze maatregel moeten nemen, omdat er geen budget meer is.
Sinds de start op 1 maart zijn er meer dan 130 aanvragen binnengekomen van makers uit heel Limburg. Daarvan hebben uiteindelijk meer dan 60 makers een financiële ondersteuning ontvangen.

Grote impact
Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Landelijk zijn verschillende regelingen getroffen voor gezelschappen en cultuurpodia. Voor de ongebonden cultuurmaker was er echter nauwelijks ondersteuning.

Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is begin dit jaar opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds. Gezamenlijk hebben zij meer dan € 350.000,00 opgehaald voor de makers in Limburg.

“Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden, het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleert vooral projecten die passen bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen. Het is geweldig om te zien dat de projecten die een bijdrage krijgen, hoe klein ze soms ook zijn, een grote impact hebben. Dat het fonds nu tijdelijk sluit is natuurlijk erg jammer, maar indien er voldoende middelen zijn, willen we in september of oktober weer open gaan”, aldus Nicolle van Lith en Joery Wilbers.

Indien het fonds weer open gaat informeren wij u via de website over de heropening.

Heb je vragen? Mail dan naar info@cibl.nl

CIFL is een tijdelijk noodfonds dat is opengesteld op 1 maart 2021 en loopt tot 1 december 2022 of zolang het budget het toelaat (zie reglement). Op dit moment is het fonds gesloten.

Oprichting van het fonds

Het CIFL is opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, Het Elisabeth Strouven fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds en biedt steun aan makers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Limburg. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg draagt in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg en Pop in Limburg, zorg voor de uitvoering van het fonds. Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt als kenniscentrum de amateurkunsten, erfgoed en de professionele kunsten. Pop in Limburg is de provinciale popkoepel van de provincie Limburg. In samenwerking met muzikanten, muziekcollectieven, jongerencentra, poppodia, festivals, opleidingen, lokale en regionale overheden zetten ze zich in voor een bloeiend ecosysteem voor popmuziek in Limburg.

Voor cultuurmakers van nu met de oplossingen van morgen

Het belangrijkste doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden en makers (hernieuwd) in contact te brengen met het Limburgse publiek. Maar vooral ook wil het Cultuur Innovatie Fonds de grote beroepsgroep die in onze provincie voor bezieling, verwondering en experiment zorgen een boost geven om te blijven vernieuwen. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleert projecten die passen bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen.

DSC 0167

CIFL reglement

Oproep tot meer financiële steun

Met het Cultuur Innovatie Fonds Limburg, willen de oprichters tegen het decor van de kaalslag die de coronacrisis veroorzaakt, kansen creëren voor de zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector in Limburg. Hiervoor verbinden zij organisaties en, specifiek voor dit fonds, ook financiering van overheden en bedrijfsleven aan concrete steun voor makers. Het draagvlak is groeiende. Een bijzondere rij van partners uit het bedrijfsleven zoals Rockwool, de Rabobank, Tuincentrum Daniëls BAAT accountants, Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en Cultuurregio Noord-Limburg dragen financieel bij aan het fonds. Daarnaast is er ook steun van de professionele instellingen vanuit de sector zelf, zoals SALLY Dansgezelschap Maastricht, onafhankelijke makers en collectieven, Cinesud, VIA ZUID en de Limburgse podia, zij stellen hun podium of platform beschikbaar voor de makers. Omdat het fonds actief wil zijn tot december 2022 (of zolang het budget toelaat) is er meer financiële steun welkom en nodig. De partners roepen het bedrijfsleven in Limburg daarom op om het fonds te steunen, in ruil voor behoud van creativiteit, inspiratie en ondernemerschap. Dat bindt ons allemaal.

We hebben nog € 150.000,00 nodig om het doel, 100 makers te helpen, te realiseren! Wie helpt mee dit te bereiken?, neem contact met op info@cibl.nl

Doet u ook mee?

Voor een bedrag vanaf € 500,00 kan ook uw bedrijf of organisatie maar liefst twee jaar lang een Limburgse maker ondersteunen. Elke bijdrage heeft direct impact op de culturele omgeving, het vestigingsklimaat en op verdere kansen voor samenwerking tussen cultuur en bedrijfsleven. Het is bovendien financieel aantrekkelijk voor bedrijven om het CIFL te steunen.

Logo geel

Oprichters aan het woord

“Limburg kent zoveel makers die prachtige dingen doen maar nu vastlopen omdat er simpelweg geen middelen zijn. Wij hopen dat zij hun werkpraktijk met steun van het Cultuur Innovatie Fonds kunnen voortzetten.”

Voor meer informatie over het Cultuur Innovatie Limburg Fonds kunt u contact opnemen met Cultuur in Bedrijf Limburg: Nicolle van Lith en Joery Wilbers via info@cibl.nl of 06 – 83041763.

DSC 0219 Cta linear

Meer informatie over CIFL? Neem contact op

Contact opnemen