CIFL 7 Detailpagina linear

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Speciaal voor Limburgse makers, die actief zijn in de creatieve en culturele sector was van 1 maart 2021 tot 24 juni 2021 het Cultuur Innovatie Fonds Limburg beschikbaar.

Beste cultuurmaker van Limburg
Sinds de start van het fonds op 1 maart 2021 zijn er meer dan 130 aanvragen binnengekomen van makers uit heel Limburg. Daarvan hebben uiteindelijk bijna 70 makers een financiële ondersteuning ontvangen. Het fonds is in 2021 gesloten.

Grote impact
Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in Limburg in zwaar weer. Landelijk zijn verschillende regelingen getroffen voor gezelschappen en cultuurpodia. Voor de ongebonden cultuurmaker was er echter nauwelijks ondersteuning.

Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg is begin 2021 opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds.

“Het primaire doel van het Cultuur Innovatie Fonds Limburg was de creativiteit, die volop aanwezig is in onze provincie, te behouden, het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleerde vooral projecten die pasten bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen. Het is geweldig om te zien dat de projecten die een bijdrage krijgen, hoe klein ze soms ook zijn, een grote impact hebben gehad.


Heb je vragen? Mail dan naar info@cibl.nl


CIFL was een tijdelijk noodfonds (zie reglement). Het fonds is gesloten en niet langer meer actief.

Oprichting van het fonds

Het CIFL is opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg, Het Elisabeth Strouven fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds en biedt steun aan makers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Limburg. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg draagt in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg en Pop in Limburg, zorg voor de uitvoering van het fonds. Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt als kenniscentrum de amateurkunsten, erfgoed en de professionele kunsten. Pop in Limburg is de provinciale popkoepel van de provincie Limburg. In samenwerking met muzikanten, muziekcollectieven, jongerencentra, poppodia, festivals, opleidingen, lokale en regionale overheden zetten ze zich in voor een bloeiend ecosysteem voor popmuziek in Limburg.

DSC 0167

CIFL reglement

Logo geel

Oprichters aan het woord

“Limburg kent zoveel makers die prachtige dingen doen maar nu vastlopen omdat er simpelweg geen middelen zijn. Wij hopen dat zij hun werkpraktijk met steun van het Cultuur Innovatie Fonds kunnen voortzetten.”

Het fonds is gesloten.

DSC 0219 Cta linear

Meer informatie over CIFL? Neem contact op

Contact opnemen