CIFL 18 Detailpagina linear

ons verhaal

Drijvende krachten achter Cultuur in Bedrijf Limburg zijn Nicolle van Lith en Joery Wilbers: “Er liggen zo veel kansen om de culturele sector sterker met het bedrijfsleven en andere sectoren te verbinden. Maak kennis met elkaar en benut elkaars kwaliteit!”

Nicolle

Nicolle van Lith

Nicolle van Lith heeft meer dan 20 jaar ervaring als professional voor en in de culturele sector en is altijd op zoek naar nieuwe manieren om cultuur verder te verbinden aan andere doelgroepen zoals publiek, politiek en bedrijfsleven. Vanuit een breed netwerk en de nodige bestuurlijke ervaring binnen cultuur, onderwijs en politiek slaagt ze erin verbinding te leggen tussen partijen. Nicolle is oprichter van Cultuurslagers in Roermond een bureau voor culturele vraagstukken, voorzitter van de Raad van Toezicht van het LKCA, voorzitter bestuur Makerhuis Tilburg en bestuurslid van het Jeugdfonds Cultuur Limburg.

Joery

Joery Wilbers

Joery Wilbers zette popmuziek(beleid) in Limburg op de politieke kaart. Hij ontwikkelde in 2004 het project PopSport dat inmiddels in acht provincies wordt georganiseerd en stond aan de basis van de allereerste landelijke popnota, Pop met Beleid. In 2006 werd hij directeur van poppodium NIEUWE NOR dat tot een van de pijlers van de Culturele Lente in Parkstad Limburg wordt gerekend. In 2015 ontwikkelde Wilbers voor de provincie Limburg het masterplan voor muziekonderwijs DOOR! Joery is directeur van de ECI cultuurfabriek in Roermond, adviseur van Fonds Podiumkunsten en bestuurslid van de VSCD Vereniging voor schouwburgen en concertgebouw directeurs als ook het DCKL Directeuren overleg Kunstencentra Limburg.

Ontdek CIBL

Cultuur in Bedrijf Limburg is een koepelorganisatie die wil verbinden, gedreven door de overtuiging dat de creativiteit die aanwezig is in het culturele veld ook andere sectoren kan helpen. CiBL heeft hiervoor al tal van partners in de culturele sector en andere sectoren aan zich verbonden. Sinds de uitbraak van de coronacrisis fungeert CiBL daarnaast ook als belangenorganisatie namens de professionele Limburgse culturele en creatieve sector.

Een gezonde, krachtige culturele sector

Cultuur in Bedrijf Limburg (CiBL) zet zich in voor structurele samenwerking tussen de culturele sector en het bedrijfsleven, onderwijs en andere sectoren in Limburg. Het doel? Een gezonde, krachtige culturele sector die andere sectoren vanuit de bijzondere expertise van de kunst en cultuur bijstaat, beïnvloedt en inspireert. En omgekeerd natuurlijk.

Verbinder

Cultuur in Bedrijf Limburg stimuleert het ondernemerschap binnen het Limburgse culturele en creatieve veld. Niet veel makers en instellingen slagen er in om een duurzame relatie met het bedrijfsleven op te bouwen, vice versa hebben partners uit het bedrijfsleven moeite met het leggen van contacten met creatieve ondernemers, makers of instellingen.

CiBL organiseert evenementen, kennissessies, workshops en andere bijeenkomsten waarin zij professionals wil verbinden, vanuit de overtuiging dat de creativiteit die aanwezig is in het culturele veld ook anderen kan helpen om doelstellingen sneller en slimmer te realiseren. Vice versa kunnen partners uit andere sectoren verrassende deuren openen voor makers uit het culturele veld. Wederkerigheid is in de interactie die CIBL nastreeft van groot belang: creatieven, ondernemers, opleiders, bestuurders en beleidsmakers helpen elkaar vooruit.

Spreekbuis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis fungeert CiBL als belangenorganisatie namens de Limburgse culturele sector. CiBL kwam meteen al tijdens de eerste lockdown in actie door – in samenwerking met de Universiteit Maastricht – een enquête naar de gevolgen van de coronacrisis onder de professionele kunstinstellingen te houden. Onder andere in online talkshows bracht Cultuur in Bedrijf Limburg de problematiek voor de sector onder de aandacht van beslissers en publiek.

Innovator

Tegen het decor van de kaalslag die de coronacrisis veroorzaakt, heeft Cultuur in Bedrijf Limburg in samenwerking het Elisabeth Strouven Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds het Cultuur Innovatie Fonds Limburg opgericht. Doel van dit fonds is om makers in de culturele en creatieve sector van Limburg hernieuwd in contact te brengen met het publiek. Tegelijk wil het Cultuur Innovatie Fonds de grote beroepsgroep (zzp-ers) die in onze provincie voor bezieling, verwondering en experiment zorgen een boost geven om te blijven vernieuwen. Het Cultuur Innovatie Fonds Limburg stimuleert projecten die passen bij ‘het nieuwe NU’. Denk aan projecten die het publiek on- en offline kan beleven, speciaal werk voor bijzondere doelgroepen of design en productontwikkeling met duurzame en circulaire materialen.

Governance

Stichting Cultuur in Bedrijf Limburg
RSIN 8619.89.508
KVK nummer: 81209266
Bank rekening nummer: NL40 RABO 0363 4961 65

Bezoekadres
ECI 13 6041 MA Roermond
Postadres: Postbus 199, 6040 AD Roermond

Bestuurssamenstelling en functie
Bestuurders:
- Voorzitter: Joery Wilbers
- Secretaris penningmeester: Nicolle van Lith-Hermans
Leden:
- Lid Raad van Toezicht: Robbert Eggen
- Lid Raad van Toezicht: Anouk Cordang

Beloningsbeleid-Hoofdlijnen beleidsplan
De bestuurders en leden van de Raad van toezicht ontvangen geen beloning.

Downloads
Beleidsplan CIBL

Afschrift oprichting stichting CIBL

 • Logo Rabobank JPG
  “Wij hopen dat onze coöperatieve bijdrage wordt ervaren als ruggensteun en meehelpt de onderlinge verbondenheid en samenwerking in onze lokale samenleving te bevorderen en te versterken.”
  Rabobank
 • Daniels
  “Door Cultuur in bedrijf hebben wij als Tuincentrum Daniels ons steentje cultureel kunnen bijdragen en zijn we cultureel betrokken in de provincie.”
  Han Daniels
  Tuincentrum Daniels
DSC 0187 Cta linear

Wilt u meer informatie over CiBL of heb je een vraag?

Neem contact op